Pro společnost Live4Life s.r.o. jsme vytvořili 50 tréninkových videí.
Jedná se o desetitýdenní online tréninkový program.