Výroba série videí pro společnost Konsepti, prodávající luxusní designový nábytek.